Åpningstider:

 

Vinterkjøring lørdag

12:00-15:00

Følg med her og på Facebook

Kjøreavgift vinter kr 100,-

Gjelder også medlemmer av NOMX.

 

 

 

 

Kontakt oss:

post@nordodalmx.no

   
  Nord-Odal MX Klubb
  Syningomvegen 353
  2134 Austvatn
   
   
   
   
   

Årsmøte

Innkalling til årsmøte i Nord-Odal MX Klubb

Søndag 6. mars 2016 klokken 17:00

Årsmøtet avholdes på Skytterhuset, Austvatn.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 19. februar 2016 på e-post post@nordodalmx.no

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer sendes ut på e-post senest en uke før årsmøtet.

Du kan også få kopi ved henvendelse til styret i idrettslaget.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i Nord-Odal MX Klubb

 

Vinterkjøring

Endurobanen er brøytet og crossbanen er delvis brøytet i en til to snøfresbredder. Vinterkjøring blir publisert på hjemmesiden og på klubbens Facebookside.

Kjøring i vinter skal kun skje med godkjent sikkerhetsleder/aktivitetsleder tilstede og med styrets godkjenning. All kjøring uten styrets godkjenning vil bli Politianmeldt som ulovlig kjøring uten ytterligere varsler!

Alle som skal kjøre MÅ ha gyldig lisens 2016 og medlemskap 2016 i NMF-tilsluttet klubb. Er du under 16 år må den som er med deg på banen også ha medlemskap 2016 i NMF-tilsluttet klubb. Husk å ta med lisens og medlemskort, uten disse får du dessverre ikke kjøre. Spørsmål rundt dette kan sendes til post@nordodalmx.no

 

Medlemskap 2016

Medlemskap for 2016 er nå fakturert og er å finne på din profil i Min Idrett. Skulle du ha fått, skulle du ikke ha fått, vil du ha eller andre spørsmål vedrørende medlemskap, send en e-post til post@nordodalmx.no

Medlemskap 2016 koster kroner 600,- for aktiv senior, kroner 400,- for aktiv junior/barn (til og med det året du fyller 16 år) og kroner 200,- for støttemedlemmer. I tillegg tilkommer transaksjonskostnader.

Er du under 16 år må du ha med deg foresatt på banen. Den som er med deg må ha gyldig (2016) medlemskap i NMF-tilsluttet klubb og kunne dokumentere kompetanse i lisenskursets teoridel. Anbefaler alle som følger de under 16 år til å gjennomføre dette og ha kursbevis med til enhver tid. Kurset er nettbasert og gratis, se mer info under Utøverlisens 2016.

 

Utøverlisenser 2016

Utøverlisensene for 2016 er nå gjort tilgjengelig i SAS. På grunn av tekniske utfordringer vil man inntil videre velge å betale med kort. Dette betyr at 2015 lisensen ikke lenger er gyldig.På grunn av utstrakt feilbruk av opplæringslisensen er helårs opplæringslisens vedtatt fjernet av Forbundsstyret.

Norske myndigheter har satt krav til at man må løse en utøverlisens for å drive idretter i NMF, under motorsportforskriftene eller sjøfartsloven. Lisensen inneholder en personforsikring og er et bevis på at man har nødvendig kompetanse i angitt gren. (ingen forsikring Radiostyrt motorsport)

NMF har importert lisenshistorikk fra 2010 frem til og med 2014. Eldre lisenshistorikk kan man finne i MinIdrett da NMF benyttet NIF sin lisensmodul tidligere. I det nye systemet må man logge seg på og ta ut utøver- og funksjonærlisenser selv. Utøverlisensene betales elektronisk direkte i løsningen. Dersom man har løst en lisens innen de siste fem årene stilles ingen nye krav for å fornye. Har man ikke hatt lisens gjelder følgende kompetansekrav;

Barn 5-12 år
Etter at man har fått opplæring under en opplæringslisens med en greninstruktør, sendes søknad om utøverlisens sammen med egenattest over helsetilstand. Greninstruktørs signatur er en bekreftelse på at barnet har gått gjennom en opplæring og kan delta i ordinære barneidrettsaktiviteter i NMF. I tillegg må minst én foresatt gjennomføre e-læringskurset lisenskurs teoridel som man finner under Særforbund/Norges Motorsportforbund på https://kurs.idrett.no Kopi av e-læringsdiplomet må vedlegges søknaden.

Ungdommer og voksne
Fra det året man fyller 13 år kreves det at man selv må gjennomføre e-læringskurset, i tillegg til at man gjennomgår den grenvise opplæringen i en klubb. Man må levere en godkjent legeattest sammen med egenattest og lisenssøknaden (se eget skjema her). Hvis man har hatt barnelisens tidligere trenger man ikke ny grenvis praktisk opplæring, men man må sende inn kopi av e-læringsdiplomet sammen med søknaden og helsedokumentene. Vi anbefaler at foresatte for ungdommer også gjennomfører e-læringskurset.

I NMF kan man løse lisenser av ulik varighet, forsikringsdekning og aktivitet. For å løse lisens må man ha et betalt medlemsskap i en NMF-tilsluttet klubb. Videre må man være bruker i MinIdrett (www.minidrett.no). Lisensene løses under den klubb man har sitt hovedmedlemsskap. De ulike lisensene har ulike kompetansekrav. NMF registrerer dette i Idrettens kompetanseregister. Informasjonen ligger tilgjengelig for den enkelte i MinIdrett.

Når det gjelder den praktiske delen er det vår egen Greninstruktør i motocross og enduro Per Christian V. Bjerlin som forestår denne. Ta kontakt med han for den praktiske delen. Søknadsskjema for lisens, samt egenerklæring/legeerklæring finner dere her: http://www.nmfsport.no/index.php/dokumenter

 

 

 

 

Innlogging: Innlogging SAS (lisens og påmelding løp): Hjemmeside NMF:
Pålogging SAS

Webmail    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedsiden
Siste nytt
Resultater
MX Team
Terminliste
Barnegruppa
Om Nord-Odal MX klubb
Veibeskrivelse
Fotogalleri
Vaktliste
Lenker